Palnik uniwersalny (multiolejowy) SAYMON-Kroll KG

m in. na olej przepracowany, roślinny, opałowy oraz średniociężkiPalnik jest sercem każdego urządzenia grzewczego, dlatego niebagatelne znaczenie ma jakość tego produktu. Przemyślana koncepcja i opatentowana konstrukcja palnika uniwersalnego (olejowego) SAYMON-Kroll umożliwia jego wszechstronne wykorzystanie. Palniki uniwersalne mogą spalać różne rodzaje olejów, zarówno w postaci jednorodnej, jak i mieszanej. Poza olejem przepracowanym, opałowym, roślinnym surowym i posmażalniczym, palniki uniwersalne spalają też oleje opałowe średniociężkie, a nawet mazut. Palniki uniwersalne (olejowe) SAYMON-Kroll są przeznaczone do stosowania w piecach nadmuchowych oraz w kotłach c.o. i c.w.u.

Palnik multiolejowy - uniwersalny na: przepracowany olej, olej roślinny i opałowy.
Multiolejowe palniki uniwersalne SAYMON-Kroll KG na oleje przepracowane - zużyte, opałowe i roślinne otrzymały wyróżnienie na międzynarodowych targach JGB’2000 w konkursie „Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne w budownictwie”. Palniki uniwersalne (olejowe) SAYMON-Kroll to produkty, które powstały na bazie chronionych prawem patentowym unikalnych rozwiązań technicznych firmy SAYMON i linii produkcyjnej firmy Kroll.

Palnik uniwersalny (olejowy) SAYMON-Kroll to nowoczesny i zaawansowany technologicznie produkt, który charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań oraz wysoką efektywnością i skutecznością. Zastosowanie palników uniwersalnych w kotłach i piecach grzewczych pozwala znacznie obniżyć koszty grzewcze. Możliwość wykorzystania do spalania dostępnego w handlu oleju opałowego średniociężkiego pozwala uzyskać oszczędności średnio 30% z uwagi na wyższą wartość opałową i znacznie niższą cenę tego oleju w stosunku do oleju opałowego lekkiego. Ciepło niemal za darmo zapewnia możliwość zagospodarowania przepracowanych - zużytych olejów silnikowych i maszynowych, mineralnych i syntetycznych oraz znacznych ilości odpadowych tłuszczów zwierzęcych i roślinnych – posmażalniczych. Ponadto doskonałym paliwem jest surowy olej roślinny pozyskany z bezpośredniego tłoczenia nasion oleistych, w tym rzepaku. Możliwość stosowania paliwa biologicznego uwydatnia ekologiczny charakter grzewczy w zakresie technologii energii odnawialnej. Zmiana rodzaju paliwa wymaga tylko zmiany ustawienia regulatora powietrza. Zbędny jest demontaż oraz jakakolwiek wymiana części lub podzespołów.

Przeprowadzone badania przez jednostki akredytowane nie tylko potwierdziły zachowanie wszelkich norm emisyjnych, ale także wykazały, że spalanie w nadmienionej technologii jest czyste i pełne – olej zostaje spalany efektywnie oraz prawie bezwonnie i bezdymnie. Specjalistyczna technologia SAYMON wykorzystująca zjawisko inżekcji pozwala na szerokie wykorzystanie różnych olejów, a co za tym idzie redukcję kosztów grzewczych. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów grzewczych, zastosowanie rozwiązań firmy SAYMON jest inwestycją rentowną, koszt inwestycyjny zwraca się w krótkim czasie zapewniając ciepło niemal za darmo.


Uniwersalny palnik olejowy SAYMON-Kroll jest wielkim krokiem w jutrzejszą dziedzinę techniki grzewczej; zapewnia:

Do dyspozycji użytkownika proponujemy 6 typów palnika uniwersalnego zapewniających pokrycie zapotrzebowania mocy od 25 do 200 kW, co gwarantuje dobranie odpowiedniego palnika do konkretnego urządzenia.

Firma SAYMON oferuje pełny program kotłów centralnego ogrzewania oraz pieców nadmuchowych do współpracy z palnikami uniwersalnymi. Palniki uniwersalne (olejowe) SAYMON-Kroll przeznaczone są do stosowania w piecach grzewczych nadmuchowych, jak i w kotłach c.o. i c.w.u., zarówno ze sterowaniem podstawowym, jak i w pełni automatycznym - pogodowym. Palniki do swojej pracy wymagają jedynie zasilania elektrycznego i sprężonym powietrzem z instalacji sieciowej lub sprężarki.

W technologii spalania olejów przepracowanych, roślinnych i opałowych średniociężkich znaczącą rolę odgrywa oprzyrządowanie uzupełniające. Firma SAYMON także i w tym względzie oferuje dokładnie to, co niezbędne:

Palniki multiolejowe na: przepracowany olej, (zużyty olej), olej roślinny, olej opałowy.

Urządzenia SAYMON-Kroll są produktami markowymi, wytwarzanymi zgodnie z systemem ISO 9001 i europejskimi normami CE. Jakość urządzeń gwarantowana jest światowymi certyfikatami QS-System i EQNet. System w całości, jak i zastosowane rozwiązania chronione są prawem patentowym RP. Palniki uniwersalne (olejowe) KG poza oznaczeniem CE posiadają pełne dopuszczenie UDT i dopuszczone są do spalania oleju zużytego - przepracowanego, opałowego i roślinnego.
Dane techniczne palników uniwersalnych SAYMON-Kroll
Typ palnika j.m. KG 20 PK KG 20 KG 55 KG 70 KG 100 KG 150 KG 200
Moc cieplna kcal 24 100 25 800 43 900 59 300 87 700 129 300 172 400
Moc palnika kW 14 - 24 25 - 40 40 - 64 60 - 90 81 - 120 93 - 150 130 - 225
Zużycie paliwa kg/h 1,4 - 2,2 2,3 - 3,2 3,2 - 5,4 5,1 - 8,2 7,3 - 10,2 8,1 - 13,8 10,9 - 18,3
Pobór mocy elektrycznej kW 0,45 1,21 1,21 1,21 1,21 1,35 1,35
Moc silnika W 110 110 110 110 110 250 250
Moc grzałki W 350 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Zasilanie elektryczne V/A 230 / 6,0 230 / 6,0 230 / 6,0 230 / 6,0 230 / 6,0 230 / 6,4 230 / 6,4
Znamionowe zapotrzebo-
wanie powietrza
m3/h
bar
2,7
0,4
2,7
0,5
3,5
0,8
5
0,65
9
0,8
20
1,0
29
1,1
Obroty silnika Rpm 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Masa własna kg 10 15 15 16 16 26 26

Palniki uniwersalne otrzymały wyróżnienie na międzynarodowych targach JGB2000 w konkursie nowe rozwiązania techniczne i technologiczne w budownictwie.
Palniki uniwersalne SAYMON-Kroll – małej i średniej mocy – informacja techniczna
Palniki uniwersalne SAYMON-FDP – średniej i dużej mocy – informacja techniczna

Energooszczędne markowe palniki SAYMON przeznaczone są do współpracy z piecami grzewczymi i technologicznymi oraz z nagrzewnicami i kotłami wodnymi centralnego ogrzewania – informacje techniczne:

Palniki SAYMON olejowe
Palniki SAYMON gazowe
Palniki SAYMON olejowo-gazowe (dwupaliwowe)
Palniki SAYMON mazutowe (na olej ciężki)

Niskoemisyjne i niskotemperaturowe markowe palniki SAYMON przeznaczone do współpracy z piecami nadmuchowymi, nagrzewnicami, kotłami grzewczymi c.o. i kotłami kondensacyjnymi - informacje techniczne:

Palniki SAYMON-InterCal olejowe - niskotemperaturowe - zakres mocy od 12 do 45 kW
Palniki SAYMON-InterCal olejowe - niskoemisyjne - zakres mocy od 16 do 85 kW
Palniki SAYMON-InterCal olejowe - niskoemisyjne - zakres mocy od 69 do 350 kW
Palniki SAYMON-InterCal olejowe - niskoemisyjne - zakres mocy od 212 do 763 kW
Palniki SAYMON-InterCal gazowe - niskoemisyjne - zakres mocy od 14 do 65 kW
Palniki SAYMON-InterCal gazowe - niskoemisyjne - zakres mocy od 69 do 350 kW
Palniki SAYMON-InterCal gazowe - niskoemisyjne - zakres mocy od 285 do 715 kW
Ogrzewanie, - Ciepło niemal za darmo!  - Palnik olejowy, a do niego:,  kotły c.o., piece nadmuchowe, i inne.

Informacje na temat pieców i kotłów grzewczych współpracujących z palnikami uniwersalnymi SAYMON-Kroll i SAYMON-FDP znajdują się na naszych stronach http://saymon.eu oraz http://saymon.com.pl.
Tam również znajduje się prezentacja systemu wyparnego zintegrowanego z multiolejowym piecem nadmuchowym typ W401-VL. Na naszej stronie głównej dostępny jest też formularz konsultacyjny do korespondencji z nami. Na podstawie przekazanych danych nasi specjaliści przygotują bilans energetyczny i przedstawią na miarę potrzeb konkretne propozycje rozwiązań i kompletacji urządzeń grzewczych.
Świadczymy usługi serwisowe i zapewniamy części zamienne do palników marki SAYMON oraz palników InterCal, FBR i innych.

Informujemy, że palnik uniwersalny multiolejowy SAYMON-Kroll uzyskał pozytywną opinię potwierdzającą innowacyjność wydaną przez WKTiR członka NOT będącej instytucją naukowo-techniczną o zasięgu ogólnopolskim. Tym samym spełnione są wymogi do występowania o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy europejskich w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Więcej informacji w załączniku:

Informacja o innowacyjności palnika uniwersalnego


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON Sp. z o.o.
81-520 Gdynia, ul. Akacjowa 50B
tel./fax 58 664 9296, 58 664 9344
e-mail: saymon(at)saymon.com.pl NIP: 586-010-28-37
Sąd Rejonowy w Gdańsku  KRS 0000086689
Kapitał: 50000 zł. Rok założenia: 1991


Piece nadmuchowe Kotły c.o. Osuszacze Uzdatnianie wody

Ogrzewanie, Przepracowany olej, Zużyty olej, Olej roślinny, Olej opałowy, Olej rzepakowy, Palnik, Palniki, Palnik olejowy, Palniki olejowe, Kotły c.o., Urządzenia grzewcze, SAYMON, Kroll, Piece, Nadmuchowe, Grzewcze, Centralne, Wodne, Olejowe, Gazowe, Olejowy, Gazowy, Gazowe